1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

TMO BUĞDAY İTHAL EDECEK

PDF Yazdır e-Posta

TMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kamuoyu açıklamasına göre; 11 Ocak 2011 tarihinde 300 bin ton yüksek proteinli buğday ithalatı yapılarak bu buğday süratle ve uygun fiyatlarla sektöre satılacaktır. TMO tarafından yapılan kamuoyu açıklaması şu şekilde:

 

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İTHAL EDECEĞİ 300 BİN TON BUĞDAYI SÜRATLE VE EN UYGUN FİYATLARLA 

SEKTÖRÜN İSTİFADESİNE SUNACAKTIR

 Bilindiği üzere, Dünya Hububat Piyasalarında son aylarda yaşanan dalgalanmaların, Ülkemizdeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve yurt içi piyasa istikrarını korumak amacıyla, Kuruluşumuz tarafından belirli aralıklarla bir dizi tedbir uygulamaya konulmuş ve kamuoyuna da ilan edilmiştir.

Bu konudaki tüm açıklamalarımızda vurgulandığı üzere, ülkemizin bu yıl buğday üretimi 19,5 milyon ton olup, 2 milyon tonluk devir stoku ile birlikte toplam stok miktarımız 21,5 milyon tondur. Öte yandan Ülkemizde yıllık 18 milyon ton buğday tüketilmektedir.

Dünya Hububat Piyasalarında meydana gelen gelişmeler nedeniyle, daha önce Kasım 2010 olarak planlanan satışa başlama dönemimiz Eylül 2010'a çekilmiş ve bugüne kadar olan dönemde ilgili sektörlerin ihtiyacı için toplam 492 bin ton buğday satışı gerçekleştirilmiştir.

Aynı amaçla, 15 Aralık 2010'da satışa açtığımız 610 bin ton buğdayın, kalitelerine göre 525-655 TL/ton arasında değişen fiyatlarla  satışına ise devam edilmektedir.

Buna rağmen, uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarından hareketle, aşırı kazanç beklentisiyle spekülatif girişimlerin görülmesi muhtemeldir.

Hem spekülatif girişimlerin engellenmesi, hem ulusal stok seviyesinin daha da güçlendirilmesi, hem de dünya piyasalarında günümüzde yaşanan ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecek yeni dalgalanmalardan yurt içi piyasaların korunması gibi amaçlarla, 11 Ocak 2011'de gerçekleştirilecek ihale ile 300 bin ton yüksek proteinli buğday ithalatı yapılması kararlaştırılmıştır.

Halen satışa açık bulunan 610 bin tonluk buğdaya ilave olarak, ihale neticesinde bağlantısı yapılacak olan üst protein grubundaki bu 300 bin ton ithal buğdayın da süratle ve en uygun fiyatlarla sektöre satılması planlanmaktadır.

Başta buğday olmak üzere, tüm hububat ürünlerine ilişkin yurt içi piyasaların düzenlenerek gerekli istikrarın sağlanması adına her türlü tedbiri almakla görevli olan Kuruluşumuz, bugüne kadar olduğu gibi yurt içi ve yurt dışı piyasa gelişmelerini yakından takip etmekte olup, bu doğrultuda alınacak ilave tedbirleri de yine kamuoyuyla paylaşacaktır.

İlgili sektöre ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.