1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

TMO BUĞDAY SATIŞI

PDF Yazdır e-Posta

TMO Şubelerine bağlı tesisli ve geçici ekipler ile koltuk ambarlarında bulunan ekmeklik buğdayların (mamul madde ihracatı karşılığı satışa açık olanlar hariç) tamamı ile bazı  TMO Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan değişik kodlardaki buğdaylarla birlikte toplam 607.000 ton ekmeklik buğdaylar sadece un fabrikalarına yönelik olarak talep toplamak suretiyle ve fiili tüketim miktarları dikkate alınmak kaydıyla peşin bedel mukabili satışa açılmıştır.

 

Bu satış programının tamamlanması üzerine, yine yurtiçi buğday piyasalarının düzenlenmesi amacıyla  TMO Şubeleri ve bağlı işyerleri stoklarında bulunan ekli listede belirtilen (EK:1) 523.608 ton ekmeklik buğday peşin bedel mukabili satışa açılmış olup, satışlar aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

1- Satışlar sadece un fabrikalarına yapılacak olup, talep sahipleri EK:2’deki talep formunu doldurarak 2010 yılı fiili buğday tüketim miktarı, 2010 yılı elektrik enerjisi tüketim miktarı, halen faaliyette olduğunu gösterir belge, 2010 yılına ait un ihracat miktarlarını veya 2010 yılında un ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyerek (ilgili İhracatçı Birliği, mali müşavir vb.) 10.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar hinterlandında bulunduğu  TMO Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir (2010 yılına ait belgelerini ibraz edemeyenlerin 2009 yılı belgelerine göre de işlem yapılabilecektir).

2- Bir firma, satışa sunulan stoklar için en fazla 5   Şube Müdürlüğünden talepte bulunabilecek olup, talepler Şube Müdürlüğü/ürün kodu bazında alınacaktır.

3- 2010 yılı fiili buğday tüketim miktarı rakamının kontrolü amacıyla 1 ton buğdayın kırımı için 50-70 kilowatsaat elektrik enerjisi tüketildiği varsayılarak, fiili tüketim kapasiteleri elektrik enerjisi tüketimi ile kıyaslanacak olup, tutarsız olması halinde düşük olana göre işlem yapılacaktır (gaz tüketimi bildirilmesi halinde elektriğe çevrilerek işlem yapılacaktır).

Örneğin; 2010 yılı fiili buğday tüketimi 1.000 ton olan bir firmanın yine 2010 yılı elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kilowatsaat olarak bildirilmiş ise, 1 ton için tüketilen elektrik enerjisi miktarı 100.000 / 1.000 = 100 kilowatsaat olmaktadır. Bu durumda yıllık fiili tüketim 1.000 ton olarak alınacaktır.

Yine 2010 yılı fiili buğday tüketimi 1.000 ton olan bir firmanın 2010 yılı elektrik enerjisi tüketimi 20.000 kilowatsaat olsun. Bu durumda 1 ton için tüketilen elektrik enerjisi miktarı 20.000 / 1.000 = 20 kilowatsaat olmaktadır ki, bu durumda yıllık fiili tüketim hesabı

için yıllık elektrik enerjisi tüketimi 60’a bölünerek(50-70 kilowatsaatin ortalaması) bulunacaktır. Bu örneğimizde kullanılacak yıllık fiili tüketim kapasitesi 20.000/60 = 333 ton olmaktadır. Yapılan hesapta, 1 ton buğday kırımı için tüketilen elektrik enerjisi tüketimi 50-70 kilowatsaat aralığında ise bildirilen fiili tüketim rakamı kullanılacaktır.

4- Firmaların fiili tüketim miktarı hesaplanırken mamul madde ihracatının buğday karşılığı düşülecek olup, hesaplamada un için 1.358 katsayısı kullanılacaktır.

Örneğin; Bir firma TMO İzmir Şube Müdürlüğüne Konya ve Polatlı Şube Müdürlüklerinden buğday alımı için müracaatta bulunmuş ve bahse konu firma 2010 yılında 2.000 ton un ihracatı yapmış olsun. Firmaya ait 2010 yılı fiili tüketim miktarı 15.000 ton ise firmanın 2.000 ton un ihracatı karşılığı kullandığı buğday 2.000 x 1.358 = 2.716 ton olacaktır. Dolayısıyla İzmir Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak diğer hesaplamalarda firmanın 2010 yılı fiili tüketimi 15.000 – 2.716 = 12.284 ton olarak değerlendirilecek, Konya ve Polatlı Şube Müdürlüklerine bildirilecek olan fiili tüketim rakamları bu miktara göre hesaplanacaktır.

5- Talep sahibi, sadece bir Şube Müdürlüğünden satışa açılan stoklar için talepte bulunmuş ise firmanın müracaat edilen Şube Müdürlüğü tarafından hesaplanan fiili tüketimi talep etmiş olduğu buğday kodları ile birlikte ilgili Şubeye bildirilecektir.


Örneğin; Bir firma İzmir Şube Müdürlüğüne müracaatla Konya Şube Müdürlüğünden satışa açılan 1222, 1313, 1323 ve 1413 kodlu buğdaylardan talepte bulunmuş olsun. İzmir Şube Müdürlüğünce de bu firmaya ait elektrik enerjisi sarfiyatına göre fiili tüketim kontrolü yapılıp, mamul madde ihracatı varsa buğday karşılığı düşüldükten sonra hesaplanan 2010 yılı fiili tüketim rakamı ile birlikte firmanın 1222, 1313, 1323 ve 1413 kodlu buğdaylardan talebi olduğu Konya Şube Müdürlüğüne bildirilecektir.

6- Talep sahibi, birkaç Şube Müdürlüğünden (en fazla 5)  satışa açılan stoklar için talepte bulunmuş ise firmanın müracaat edilen Şube Müdürlüğünce hesaplanan fiili tüketim rakamı talep etmiş olduğu ürün kodlarına göre Şube bazında dağıtılarak ilgili Şubeden talep etmiş olduğu buğday kodları ile birlikte yine ilgili Şube Müdürlüklerine ilk müracaat edilen Şubece bildirilecektir.

Örneğin; Bir firma Diyarbakır Şube Müdürlüğüne müracaatla Diyarbakır Şube Müdürlüğünden satışa açılan 1223, 1323 ve 1423 kodlu buğdaylara, Gaziantep Şube Müdürlüğünden satışa açılan 1422 ve 1423 kodlu buğdaylara ve Mersin Şube Müdürlüğünden satışa açılan 1221 kodlu buğdaylar için talepte bulunmuş olsun. Diyarbakır Şube Müdürlüğünce de bu firmaya ait elektrik enerjisi sarfiyatına göre fiili tüketim kontrolü yapılıp, mamul madde ihracatı varsa buğday karşılığı düşüldükten sonra yapılan hesaplamada 2010 yılı fiili tüketim rakamı 10.000 ton olarak bulunmuş olsun. EK:1’den de görüleceği üzere bahse konu firma Diyarbakır Şubeden satışa açılan buğdaylardan sadece 4.878 tonu için, Gaziantep Şubeden satışa açılan buğdaylardan sadece 5.458 tonu için, Mersin Şubeden satışa açılan buğdaylardan ise sadece 7.700 tonu için olmak üzere toplam 4.878 + 5.458 + 7.700 = 18.036 ton buğday için talepte bulunmuştur. Diyarbakır Şube Müdürlüğünce fiili tüketim dağıtımı yapılırken kendi Şubesi için 4.878 / 18.036 = 0,27 katsayısını, Gaziantep Şube için 5.458 / 18.036 = 0,30 katsayısını, Mersin Şube için ise 7.700 / 18.036 = 0,43 katsayısını kullanacak olup Gaziantep Şubeye 0,30 X 10.000 = 3.000 ton, Mersin Şubeye 0,43 X 10.000 = 4.300 ton olarak fiili tüketim rakamlarıyla birlikte ilgili Şubeden hangi kod ürün talep edildiğini bildirecektir. Kendisi ise 2.700 ton rakamını dağıtıma esas olmak üzere kullanacaktır.

7- Şubeler kendilerine yapılan müracaatları yukarıda belirtilen şekilde hesaplamaları yaptıktan sonra EK:3’deki formatta ilgili Şube Müdürlüklerine en geç 11.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar yazılı ve mail ortamında bildireceklerdir.

8- Satışı yapacak Şube Müdürlükleri, öncelikle kendilerine gelen talepler ile diğer Şube Müdürlüklerinden gönderilen bilgileri kullanarak firma bazında fiili tüketimleri talep edilen ürün koduna göre dağıtacaklardır.

Örneğin; Yukarıdaki örneğimizden devam edersek Diyarbakır Şube Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğüne ilgili firmanın 3.000 ton fiili tüketimi olduğunu ve Gaziantep Şube Müdürlüğünden satışa açılan 1422 ve 1423 kodlu buğdaylardan istediğini bildirmişti. Bu defa Gaziantep Şube Müdürlüğü bu firmaya ait ürün kodu bazında fiili tüketim hesabı yapacak olup, firmanın 3.000 ton olan fiili tüketimini 1422 ve 1423 grubuna dağıtacaktır. 1422 kodu için 5.219 /5.458 = 0,96 katsayısı 1423 kodu için ise 0,04 katsayısını kullanacaktır. Bu durumda 1422 kodu için 0,96 X 3.000 = 2.880 ton, 1423 kodu için 0,04 X 3.000 = 120 ton olarak fiili tüketim rakamını kullanacaktır.

9- Böylece her ürün koduna düşen fiili tüketim toplamları ile o koddan satışa açılan ürün miktarı kullanılarak bulunan katsayıya göre firmaların hangi koddan ne kadar buğday tahsisi yapılacağı bulunacaktır.

10- Ürün kodu bazında 10 ton ve üzerinde tahsis hesaplanan firmalarla yeni kurulan fabrikalara 1 kamyon hamulesine kadar (en fazla 20 ton) satış yapılacaktır. Hesaplama sonucu tahsis miktarı 10 tonun altında kalan firmalar ile bu sistemden kendi lehine daha çok faydalanmak isteyenlere (yani fiili tüketimi düşük olup nasıl olsa 10 tonun üstündeki tahsislere 1 kamyon alırım düşüncesiyle bir çok koddan talepte bulunanlara) satış yapılmayacaktır.

11- Konuyla ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyuru yapılacak olup, talep sahiplerince yapılacak müracaatlar 10.02.2011 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.

11.02.2011 tarihi itibariyle diğer Şubelerden gelen talepleri alacak olan satışı yapacak Şube Müdürlükleri, ivedilikle tahsis işlemlerini tamamlayıp, stok ve talep durumlarına göre son para yatırma tarihini belirleyerek ilgililere duyuruda bulunacaktır. Para yatırma süresi 25.02.2011 tarihini geçmeyecektir. Süresi içinde para yatırmayan firmaların tahsisi iptal edilecektir.

Yapılan tahsisler ve teslimat miktarlarıyla ilgili olarak  TMO Genel Müdürlüğüne yazılı ve elektronik posta yoluyla ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ve Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ) bilgi verilecektir.

Şube Müdürlüklerince gerek tahsisi yapılıp da parası yatırılmayan, gerekse hiç talep gelmeyen stoklarla ilgili olarak  TMO talimatında yer alan sürelerin bitimini müteakip herhangi bir işlem (satış) yapılmayacaktır.

Geçen dönemlerde serbest satışa açık olan makarnalık buğdayların tamamı satışa kapatılmış olup (parası yatırılıp teslimatı yapılmayanlar hariç), ekli listede belirtilen 67.127 ton (EK:1) makarnalık buğdaylar sadece makarna, irmik ve bulgur fabrikalarına yönelik olarak aynen ekmeklik buğday satışlarında olduğu gibi kod bazında talep toplamak suretiyle ve fiili tüketim miktarları baz alınarak satışa verilecektir. Ancak, makarnalık buğday satışlarında firmaların yapmış olduğu ihracat miktarları fiili tüketim miktarlarından düşülmeyecektir.

TMO Mısır satışları sadece mısırı hammadde olarak kullananlara yapılacaktır.

TMO Hububat iç satışlarında  Ocak 2011 fiyatlarıyla devam edilecektir.

Satışa açılan stok listesi...

Ocak satış fiyatları..

Ekmeklik buğday talep formu...

Şube bildirim formu..