1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI

PDF Yazdır e-Posta

Bilindiği üzere TMO, başta buğday olmak üzere faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak uygulamaya koyduğu alım, satış, gerektiğinde ithalat ve ihracat politikaları ile piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir. Haziran ayının ortalarında dünya buğday fiyatlarında başlayan yükseliş hareketi bugüne kadar devam ederek günümüzde %100'lere ulaşmıştır.

 

 

T.C.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.02.2011

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

BUĞDAY İTHALATINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ ÜLKEMİZİN LEHİNE OLACAKTIR

 

 

Bilindiği üzere TMO, başta buğday olmak üzere faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak uygulamaya koyduğu alım, satış, gerektiğinde ithalat ve ihracat politikaları ile piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.

 

Haziran ayının ortalarında dünya buğday fiyatlarında başlayan yükseliş hareketi bugüne kadar devam ederek günümüzde %100'lere ulaşmıştır.

 

Dünyadaki fiyat artışlarından Ülkemiz piyasaları da etkilenmiş, ancak TMO'nun aldığı tedbirler sayesinde iç piyasa fiyatlarındaki artış oranı %30 seviyesini geçmemiştir. Dalgalanmanın başladığı günden bugüne kadar olan sürede dünya piyasaları yakından takip edilerek analiz edilmiş, piyasa ölçümleri yapılmış ve gerekli tedbirler zamanında alınmıştır.

 

Dünya genelinde yaşanan bu olumsuz gelişmelerle birlikte Avrupa Birliği 17 Şubat'ta bir kısım hububat ürününün ithalatında uygulanan gümrük vergisini sıfırlamış, Rusya Federasyonu hububat ihracatını yasaklayarak ithalatta uygulanan vergileri sıfırlamak üzere çalışma yaptığını açıklamış, Ukrayna ise hububat ihracatına kısıtlama getiren kota uygulamasına geçmiştir.

 

Bugüne kadar yapılan Kamuoyu Açıklamalarımızda da vurgulandığı üzere, Ülkemizin buğday üretimi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir. Ancak, dünyadaki olumsuz gelişmelerin de etkisiyle yurt içinde yüksek kâr beklentisiyle ürünün piyasaya çıkarılmaması neticesinde fiyatlardaki artış eğilimi devam etmiştir.

 

 

Bütün bu gelişmelerle birlikte, ürün gelişimi için çok önemli olan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Ülkemizde ve dünyada yaşanması muhtemel bir olumsuzlukta, halen dünyada mevcut koşullar da göz önünde bulundurularak, gelecekte yaşanması muhtemel risklere karşı Ülkemizin hasada belirli düzeyde stokla girmesini sağlamak amacıyla 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile buğday ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı hasat başlangıcı olan  1 Mayıs 2011 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

 

Piyasalardaki gelişmeler yakından takip devam edilmekte olup, önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacak yeni tedbirler de bugüne kadar olduğu gibi yine kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ