1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DİİB SÜRELERİ

PDF Yazdır e-Posta

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlemesi esnasında uygulanacak esaslar, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden düzenlenen İhracat: 2007/3 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.

 

İhracatçı firmalarımızın uluslar arası pazarlarda karşılaştıkları dinamik yapı ve tarımsal ürünlerdeki piyasa şartlarının sezonlara göre farklılık arz etmesi nedeniyle, bahse konu Genelge’de aşağıda belirtilen değişiklikler  yer almaktadır.

ESKİ    HALİ                                                                       YENİ HALİ

E) Kuluçkalık Yumurta

MADDE 21- DİİB kapsamında civciv ve canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık yumurta ithalatına izin verilir.

 

DİİB Süreleri

MADDE 26- ...........

13/10/2010 tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz taahhüt hesabı kapatılmamış un, bulgur ve makarna ihracatını öngören DİİB’lerin orijinal süreleri 12 (oniki) ay olarak belirlenebilir.

 

01/07/2008 tarihinden önce düzenlenmiş ve ham bitkisel yağ veya yağlı tohum ithalatına ilişkin  DİİB’lerin orijinal süreleri 12 (oniki) ay olarak belirlenebilir

E) Yumurta ve Kümes Hayvanları Eti

MADDE 21- DİİB kapsamında civciv ve canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık yumurta ithalatına izin verilir.

Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde yem hammaddesi olarak kullanılan yemlik buğday veya sorgum, mısırı ikame edebilirler. Bu kapsamda  kullanılan tahılın toplam yem içindeki oranı %70'i geçemez.


DİİB Süreleri

MADDE 26- ……….

24/05/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ancak henüz taahhüt hesabı kapatılmamış olan ve 0207 (tavuk eti), 0208 (işlenmiş kurbağa), 0407  (yumurta), 1101 (un), 1902 (makarna) ve 1904 (bulgur), gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin ihracatını öngören DİİB’lerin orijinal süreleri 12 (oniki) ay olarak belirlenebilir.