1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

TMO 2012 YILI HUBUBAT MÜDAHALE FİYATLARI

PDF Yazdır e-Posta

 

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in

2012 Dönemi  Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması

Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar,

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2012 yılında ise dünya ekim alanlarında kayda değer bir değişiklik olmamasına karşın, verimdeki düşüşle bağlantılı olarak üretimin 671 milyon ton seviyelerine gerileyeceği öngörülmektedir.

2011 yılında 202 milyon ton olan dünya buğday devir stoklarının, 2012 yılında 191 milyon ton olması beklenmektedir.

 

Ülkemizde 2011 yılında 21,8 milyon ton olarak gerçekleşen buğday üretiminin, 18,7 milyon tonu iç tüketimde kullanılmıştır. Ülkemizin 2012 yılına buğday devir stoku 3,1 milyon tondur.

Türkiye, 2011 yılında 1,9 milyar $ değerinde buğdaydan mamul madde ihracatı gerçekleştirmiştir. 2011 yılında ülkemiz, un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında ise İtalya'nın ardından dünya ikincisi olmuştur.

2012 yılında ülkemizde kış mevsiminin uzun ve soğuk geçmesi nedeniyle, bölgesel don zararları oluşmuş, Nisan ayı yağışlarının yetersizliği ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi gibi nedenlerle de bitki gelişimi özellikle Orta Anadolu Bölgesinde beklendiği gibi olmamıştır. Bu nedenlere bağlı olarak ülkemiz hububat üretiminde geçen yıla göre bir miktar azalma beklenmekte, buğday üretiminin 19,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu miktar, uzun yıllar ortalaması 18 milyon ton olan ülkemiz tüketiminin üzerindedir.

Değerli basın mensupları,

Ülkemizde geçen yıl hasat 4 Mayıs'ta başlamış, hasatla birlikte piyasalar yakından takip edilerek, piyasa fiyatlarının düşmeye başlamasıyla birlikte 14 Temmuz'da müdahale alım fiyatları, yine bu salonda sizlerin huzurunda açıklanmıştır. TMO, 2011 yılında 318 alım noktasında 1.054.000 ton hububat almış ve üreticilere 550 milyon TL ödeme yapmıştır. Ayrıca 1.084.000 ton da emanet alım gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde 2012 yılı hasatı, iklim faktörleri nedeniyle geçen yıla göre gecikmeli olarak, arpada 10 Mayıs'ta Şanlıurfa'da, buğdayda ise 22 Mayıs'ta Adana'da başlamıştır. Hasatın başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenerek, piyasaların seyrine göre TMO müdahale politikaları şekillendirilmiştir.

Türkiye genelinde bugün itibariyle arpa hasatı % 15, buğday hasatı ise % 16'ya ulaşmış, hasat hız kazanarak devam etmektedir.

Hasatın ilk başladığı günden itibaren TMO, üreticilerimize depolama imkânı sağlamak ve müdahale alım fiyatları açıklandıktan sonra ürünlerini istedikleri şekilde pazarlayabilmelerini teminen, 31 Mayıs 2012 tarihinde taahhütname ile ürün alımlarına başlamıştır.

Piyasadaki ürün fiyatları, hasatın başlangıcından bugüne kadar üreticiyi mağdur etmeyecek seviyelerde oluşmuştur.

Ancak, bugün geldiğimiz noktada, buğday müdahale alım politikaları ve fiyatlarının açıklanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Değerli basın mensupları,

Bu yıl hububat ürünlerinde izlenecek politikalar şunlardır:

1. TMO bu yıl hububat alımlarında tüm Türkiye'de 310 noktada faaliyet gösterecektir.

2. Ürünlerini taahhütname karşılığında TMO'ya teslim etmiş olan üreticiler, yarından itibaren 10 gün içerisinde ürünlerini geri çekebilecek veya TMO'ya satabileceklerdir.

3. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

4. Ürünler, bu yıl da fiziksel analizlerinin yanında, kimyasal analiz değerlerine göre fiyatlandırılacak ve kalitesine göre sınıflandırılarak depolanacaktır.

Geçtiğimiz yıl “Kaliteli Üret, Daha Fazla Kazanç Elde Et” sloganıyla başlattığımız bu sistem ile sertifikalı tohumluk kullanımı da artmış, hasattan elde edilen ilk verilere bakıldığında, üretilen ürünlerin kalite ve veriminde de artış sağlanmıştır.

5. Bu yıl ilk kez uygulamaya başlanacak olan Randevulu Alım Sistemi ile üreticilerimiz, randevu almak suretiyle sıra beklemeden, aynı gün içerisinde ürünlerini teslim edebileceklerdir.

Randevular, ürünün satılmak istendiği tarihin 10 gün öncesinden başlamak üzere, randevu.tmo.gov.tr internet adresi üzerinden  veya TMO işyerlerinden alınabilecektir.

6. İsteyen üreticiler, önceki yıllarda olduğu gibi, randevusuz olarak da ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir. Ancak randevulu gelenlere öncelik tanınacaktır.

7. Alt yapısı uygun olan 16 borsada alım yapılmaya devam edilecektir.

8.  Pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

9. Emanet alımlar, kapalı ve boş depo kapasitesi uygun olan işyerlerinde ve randevulu olarak yapılacaktır.

10. TMO bu yıl Polatlı, Ahiboz ve Lüleburgaz'daki alımlarını lisanslı depolar üzerinden yapacaktır. Üreticiler, ürünlerini bu depolara bırakmak suretiyle alacakları ürün senetlerini bugün açıklanan fiyatlar üzerinden TMO'ya satabileceklerdir.

11. Ürünlerini lisanslı depolara bırakan üreticiler ürün senediyle, TMO depolarına emanete bırakan üreticiler ise makbuz senediyle;

TMO'dan % 30 avans alabilecek,

Anlaşmalı bankalardan kredi kullanabileceklerdir.

12. Yine Ürününü lisanslı depolara bırakan tüccar ve sanayiciler ürün senediyle, TMO depolarına emanete bırakan tüccar ve sanayiciler ise makbuz senediyle anlaşmalı bankalardan kredi kullanabileceklerdir.

13. Tüccarlar,

Kendi deposunda bulundurduğu ürünlerini,

Lisanslı depoya bıraktığı ürünlerini ve

TMO depolarına emanete bıraktığı ürünlerini,

Üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla, 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren TMO'ya satabileceklerdir.

14. Bu yıl ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

15. Ancak Ürününü, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı ile teslim eden üreticilere 30 gün yerine, 10 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

 

Değerli basın mensupları,

Dünya ekmeklik buğday fiyatlarına bakıldığında; 1 Haziran 2011 tarihinde 365 $ (664 TL/Ton) olan ABD HRW (Sert Kırmızı Kışlık) buğday fiyatı, cari tarih itibariyle 283 $'a (515 TL/Ton) gerilemiştir. Yani geçen yıla göre dünya fiyatlarında % 22 düşüş yaşanmıştır.

Ülkemize baktığımızda cari piyasalarda, kalitesine ve üretildiği bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama olarak, Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik buğday 637 TL/Ton fiyattan, arpa ise 540 TL/Ton fiyattan işlem görmektedir.

 

Şimdi bu yıl için Tüm Türkiye'de uygulanacak TMO alım fiyatlarını açıklayacağız:

TMO Alım fiyatları belirlenirken; devir stoku, üretim miktarı, maliyet, iç ve dış piyasa fiyatları,  enflasyon, refah payı, üretimin sürdürülebilirliği ve diğer ürün alımlarında uygulanan fiyatlar dikkate alınmıştır.

Buna göre; 2011 yılında, 605 TL/Ton olarak açıklanmış olan müdahale alım fiyatı;

 

2012 yılında Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday için Ton başına 665 TL olarak belirlenmiştir.

 

Bu fiyat, %11,5-12 oranında protein içeren buğdaylar için belirlenmiş olup, Proteini % 13 ve üzerinde, süne oranı düşük olan kaliteli buğdaylarda Ton başına 685 TL'ye kadar çıkabilecektir.

Bu fiyatlara ilave olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 50 TL/Tonluk primin yanında gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemelerine 2012 yılında da devam edilecektir.

Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday için belirlenmiş olan 665 TL/Ton müdahale alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen 115 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte

780 TL/Ton'a yükselmektedir.

Alım Fiyatı Makarnalık Buğday için ise Ton başına 705 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, %12-12,5 oranında protein içeren makarnalık buğdaylar için belirlenmiş olup, Proteini % 13,5 ve üzerinde, süne oranı düşük olan kaliteli makarnalık buğdaylarda Ton başına 726 TL'ye kadar çıkabilecektir.

Makarnalık buğday için belirlenmiş olan 705 TL/Ton müdahale alım fiyatı, Bakanlığımca verilen 115 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 820 TL/Ton'a yükselmektedir.

Diğer gruplardaki buğday alım fiyatları ise pariteye göre belirlenecektir.

2011 yılında arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için verilen 40 TL/Tonluk prim, 2012 yılında buğdayda olduğu gibi 50 TL/Ton'a yükseltilmiştir.

TMO, 1 Kasım 2012'den itibaren ürün satışlarına da başlayacak olup, satış fiyatları satış öncesinde açıklanacaktır.

Halihazır piyasalarda arz-talep-fiyat oluşumuna bakıldığında arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için bugün itibariyle müdahale alım fiyatı açıklanmasına ihtiyaç duyulmamakta olup, piyasadaki gelişmelere göre hareket edilecektir.

 

Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar,

TMO'ya ürünlerini teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Mümkün olduğunca TMO tarafından belirlenen bankalardan alacakları ürün kartı ile alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir.

TMO, kendisine yönelecek ürünün tamamını satın alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır.

Üreticiler TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi, TMO alım noktalarından ve tüm işyerlerinden alabileceklerdir.

 

TMO Müdahale alım politika ve fiyatlarının tüm hububat piyasasına yön vermesini, piyasalarda istikrar sağlamasını ve piyasaları dengede tutmasını temenni ediyorum.

Katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Yeni hasat döneminin Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.