1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

İTHALAT REJİMİNE EK KARAR

PDF Yazdır e-Posta

İTHALAT REJİMİNE EK KARAR

 

 

 

2 Eylül 2012 PAZAR

 

 

Resmî Gazete

Sayı : 28399

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3589

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2012 tarihli ve 56960 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

�� Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

B. ARINÇ                        A. BABACAN                    B. ATALAY                        B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı           Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN              F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                       N. ERGÜN

Adalet Bakanı      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK                                         E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı    Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ                             S. KILIÇ                    M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar        Gençlik ve Spor          Gıda, Tarım ve Hayvancılık          Gümrük veTicaret

Bakanı                                 Bakanı                      Bakanı                                     Bakanı

İ. N. ŞAHİN                C. YILMAZ                    E. GÜNAY                            M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı          Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER                         İ. YILMAZ                           V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı              Milli Savunma Bakanı        Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

 

 

AB, EFTA

GÜR.

B-HER.

D.Ü.

0714.10.98.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

1201.90.00.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmişveya pellet şeklinde olsun olmasın)

0

0

0

0

1214.10.00.00.00

Yonca kaba unu ve pelletleri

0

0

0

0

1214.90.10.00.00

Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler

0

0

0

0

1214.90.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

2302.30.10.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.30.10.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.30.90.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.30.90.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.02.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.02.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.08.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.08.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.10.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.10.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.90.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.90.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.50.00.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.50.00.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan(özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

5(1)

5

0

5

(1) AB ülkeleri için söz konusu gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.