1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

TMO BUĞDAY BAREMİ TOPLANTISI

PDF Yazdır e-Posta

 

TMO BUĞDAY BAREMİ TOPLANTISI

 

 

2015 dönemi TMO Buğday Alım Baremi çeşitlerinin değerlendirilmesine yönelik toplantı Toprak Mahsulleri Ofisi Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve borsalar temsilcilerinin katılımıyla 30 Eylül 2014 tarihinde TMO Güvercinlik Tesisleri'nde düzenlenmiştir.

Yapılan Toplantı Sonucunda Aşağıdaki Kararlar Alınmıştır

- Yeni tescil edilen bir çeşidin sert buğday grubunda yer alması için gerekli minimum kalite kriterlerinden protein %12,5, sedimantasyon 37 ml ve glüten indeks değerinin %80 olarak bu yıl da aynen uygulanmasına, alveograf enerji değerinin (W) 220 j. ve ekstensograf enerji değerinin (45') 90 cm2' ye yükseltilmesine,
- Anadolu Kırmızı Sert Buğday grubunda yer alan Ahmetağa, Gün-91 ve Bağcı 2002 çeşitlerinin Diğer Kırmızı Buğday grubuna alınması,
- Anadolu Kırmızı Sert Buğday grubunda yer alan Tekirdağ çeşidinin önümüzdeki dönemde de takip edilmesine,
- Mevcut Buğday Alım bareminde yer almayan Forblanc çeşidi buğdayın Anadolu Beyaz Sert Buğday Grubuna alınmasına,
- Mevcut Buğday Alım bareminde yer almayan Segor ve Stendal çeşidi buğdayların Anadolu Kırmızı Sert Buğday grubuna alınmasına,
- Mevcut Buğday Alım bareminde yer almayan Renan çeşidinin Diğer Kırmızı Buğday grubuna alınmasına,
- Mevcut Buğday Alım bareminde yer almayan Cömert, Adagio, Iridium, Avorio, Adelaide, Antille, Artico, Vitorio çeşitlerinin önümüzdeki dönemde de takip edilmesi yönünde görüş birliği oluşmuş ve bu hususlarla ilgili olarak katılımcılarla mutabakat sağlanmıştır.