1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Uzman Yorumu

GDO lu Ürünler Yönetmeliği Üzerine

Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Tarım Bakanlığınca 26 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve bitkisel ürünlerin ithalatı, işlenmesi, ihracatı ile kontrol ve denetimini düzenleyen yönetmelik Türkiye’de pek çok insanın kafasını karıştırmış durumda. Bazıları bu yönetmelikle genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerinin ve hayvan yemlerinin ithalatının ve ticaretinin kontrollü de olsa serbest bırakılmasına ilkesel olarak karşı çıkıyor. Çükü GDO içeren besin maddelerinin insan sağlığı ve çevreye yönelik muhtemel etkileri konusunda yeterli araştırmanın yapılmadığını ve bu nedenle yeterince güvenli olduğu ispatlanmadan kullanımına ve ticaretine hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğini savunuyorlar.

Devamını oku...

Bir Ulusal Güvenlik Sorunu Olarak; Gıda Güvenliği ve Tarım

Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un, 16 Kasım’da Roma’da toplanan Dünya Gıda Güvenliği zirvesi öncesinde bir gün aç kalacağını açıklayarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Oysa dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan her gün açlıkla mücadele ediyor. Küresel ekonomik kriz ise sorunu derinleştirmiş görünüyor.

Devamını oku...

Türkiye de Buğday Üretimi

Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Türkiye öteden beri tahıl üretimi bakımından kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olarak bilinmektedir. TÜİK verilerine göre, son on yıllık üretim miktarlarına baktığımızda Buğday üretimimiz 17 ila 21 milyon ton arasında değişmektedir.  TÜİK, 2009 yılı ikinci tahmininde ise tahıl ürünlerinin üretiminde bir önceki yıla göre %14,6 oranında artış öngörülmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin buğday üretimine ilişkin TÜİK verileri ile ABD Tarım Bakanlığının Türkiye tahminleri birbirini tutmamaktadır. Bu farklılık büyük ölçüde kullanılan istatistiki yöntemlerin farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

 

Devamını oku...

Dünya Buğday Üretiminin Geleceği ve Türkiye

Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Her ülkenin temel sorunlarının başında kendi halkını doyurmak; yani temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak geliyor.  Yeryüzündeki insanlığın büyük çoğunluğu için tahıl ürünleri temel besin kaynağı olarak kullanılıyor. Temel besin kaynağı olarak pirincin tüketildiği uzak doğu ülkeleri haricinde ise buğday ve türevleri (ekmek, makarna, bulgur vs) en yaygın şekilde kullanılan besin kaynağı olma özelliği taşıyor. Bu nedenle yem ve sanayi hammaddesi olarak da kullanılan mısır dışında, dünyada en çok üretilen tahıl ürünü buğdaydır. Yeryüzünün 222 milyon hektar alanında buğday ekimi yapılıyor. Her yıl üretilen 660 milyon ton civarındaki buğdayın 640 milyon tonu doğrudan besin maddesi olarak (ekmeklik, makarna, bisküvi gibi) veya diğer amaçlarla (biyoyakıt ve yem maddesi gibi) kullanılıyor.

Devamını oku...

Ukrayna'nın Dünya Buğday ve Un Üretimindeki Yeri

Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Ukrayna, eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde gerek sanayi ve gerekse tarımsal üretim bakımından Rusya’dan sonraki en önemli merkezlerden biriydi. 1990 öncesinde tüm Sovyet coğrafyasındaki nüfusun hububat ihtiyacının dörtte biri Ukrayna tarafından karşılanıyordu. Bağımsızlık sonrasında Batı-doğu çekişmesi içinde yaşadığı siyasi istikrasızlıklar ve ekonomik krizlere rağmen, Ukrayna son yıllarda özellikle dünya buğday piyasasında önemli bir aktör haline geldi. Karadenizin kuzeyinde, 45 Milyonluk nüfusa sahip Ukrayna’da tarımın ülkenin mili geliri içindeki payı yaklaşık yüzde 10 iken; tarım sektörü ülkedeki aktif işgücünün yüzde 20’sini istihdam ediyor.

Devamını oku...