1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DÜNYA BUĞDAY DURUMU-AĞUSTOS 2010

PDF Yazdır e-Posta

Uluslararası Hububat Konseyinin (IGC) 26 Ağustos 2010 tarihli raporuna göre, geçtiğimiz ay başta Rusya olmak üzere Karadeniz çevresindeki ülkelerde hasat mevsiminde gözlenen kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle hububat üretiminde yaşanan düşüşlerin fiyatlarda önemli artışlara neden olduğunu belirtti.

 

 

DÜNYA HUBUBAT DURUMU

Uluslararası Hububat Konseyinin (IGC) 26 Ağustos 2010 tarihli raporuna göre, geçtiğimiz ay başta Rusya olmak üzere Karadeniz çevresindeki ülkelerde hasat mevsiminde gözlenen kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle hububat üretiminde yaşanan düşüşlerin fiyatlarda önemli artışlara neden olduğunu belirtti. Rusya’nın buğday ihracatını durdurmasının da buğday fiyatlarının artışında önemli bir etken olduğunu belirten IGC, buna rağmen gerçekte dünya hububat arz ve talebi arasında ciddi bir dengesizliğin bulunmadığını ve dolayısıyla fiyat artışlarının arkasındaki esas nedenin spekülatif alımlar olduğunu belirtiyor. IGC tahminine göre, dünya hububat rekoltesinin 2010-2011 sezonunda 1,745 mt olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar bir önceki ay tahminine göre 7 milyon tonluk bir düşüşe tekabül ediyor. Geçen yıla göre ise, toplamda %2,4’luk bir düşüş bekleniyor.

 

DÜNYA BUĞDAY DURUMU-AĞUSTOS 2010

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

TAHMİNİ

2010-2011

Projeksiyon

29/7

26/8

ÜRETİM

598

609

686

677

651

644

TÜKETİM

610

613

639

648

655

657

TİCARET

111

110

136

124

120

117

STOKLAR

124

121

168

197

192

184

Kaynak: IGC, Grain Market Report,  No:403 (26.08.2010)

 

DÜNYA BUĞDAY DURUMU

Uluslararası Hububat Konseyine göre, buğday piyasalarındaki belirsizlikler ise devam ediyor. Zira Karadeniz çevresindeki tedarikçi ülkelerin piyasadan çekilmesi ve piyasa talebinin ABD ve Kanada gibi ülkelere yönelmesine rağmen, geniş miktardaki buğday satımlarının Amerikan limanlarından sevkiyatı gibi sorunlar nedeniyle piyasalardaki kırılganlıklar henüz bitmiş değil.

Temmuz ayı tahminini (651 mt) revize eden IGC, 2010-2011 sezonu için 26 Ağustos itibariyle dünya buğday üretiminin 644 mt olarak gerçekleşeceğini belirtmektedir. Bu miktar geçen aya göre 7 mt düşüşe işaret etmektedir. Buna karşın, öngörülen rekolte yakın dönemdeki 3. büyük rekor buğday üretimini de göstermektedir. Dünya buğday tüketiminde ise geçen ayın tahmine göre 2 mt artış öngörülmektedir. Buna göre, 2010-2011 sezonundaki buğday tüketiminin 657 mt olacağı tahmin edilmektedir. Fiyat artışları nedeniyle buğdayın AB ve Asya ülkelerinde yem olarak kullanılmasında ciddi düşüş gözlense de, Rusya’daki hayvancılık sektöründeki canlanmanın bu ülkede buğdayın yem olarak kullanılmasıyla dengelendiği belirtilmektedir.

Dünya buğday stoklarında ise geçen yıla göre belirgin bir azalma gözlenmektedir. ABD ve AB gibi ülkelerde gözlenen ihracat artışı ve Karadeniz bölgesindeki üretim daralmasının stok düşüşlerindeki en önemli etken olduğu gözlenmektedir. Buna göre 2009-2010 sezon sonu itibariyle 197 mt olan Dünya Buğday Stoklarının 2010-2011 sezon sonunda 184 mt olacağı tahmin edilmektedir. Mevcut stokların ise dünya piyasalarındaki dalgalanmaları önleyecek seviyede olduğu özellikle vurgulanmaktadır.

Diğer yandan, fiyatlardaki ani yükselişler ise dünya buğday ticaretini geriletmektedir. Geçen ay 120 mt olacağı varsayılan yıllık buğday ticaretinin 3 mt düşüle 117 mt olarak gerçekleşeceği beklenmektedir.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY DURUMU

Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye dünyada yaşanan buğday krizinden en az etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir.

TMO raporlarına göre, ülkemizde 2010 yılı buğday hasadına bir önceki yıldan devreden 2 milyon ton'luk bir stokla girilmiştir. TÜİK tarafından yapılan en son tahminlere göre  19,5 milyon ton'luk üretimle birlikte ülkemizin toplam buğday stoku 21,5 milyon tona ulaşmaktadır. Tüketimimiz ise yıllık 18 milyon ton civarındadır.

Buğday stokumuzun tüketimimizi karşılayacak düzeyde olmasına rağmen, yurt dışı fiyatlarda son dönemde meydana gelen artışlar ve buna ilişkin yapılan olumsuz değerlendirmelerin de etkisiyle, elinde buğday bulunduranların yüksek fiyat beklentisiyle ürünü pazara çıkarmamaları neticesinde yurt içi pazarlarda bir miktar daralma meydana geldiği ve bunun da fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı oluşturduğu gözlenmiştir.

Bu gelişmeleri dikkate alan TMO ve sektör temsilcileri AB kaynaklı gümrüksüz buğday ithaline başlaması spekülasyonları önleme bakımından son derece isabetli olmuştur.

2010 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ

 

2010 İTHALAT MİKTARLARI

ÜRÜN ADI

OCAK  TON

ŞUBAT TON

MART TON

NİSAN TON

MAYIS

TON

HAZİRAN TON

TEMMUZ TON

TOPLAM TON

MAKARNALIK BUĞDAY

-

-

-

3.711

11.532

2.729

2.030

20.002

EKMEKLİK BUĞDAY

187.000

130.900

375.044

248.800

214.130

122.591

156.998

1.435463

KEPEK

15.450

12.680

34.365

42.941

35.923

3.313

4.779

149.451

2010 İHRACAT MİKTARLARI

ÜRÜN ADI

OCAK TON

ŞUBAT TON

MART TON

NİSAN TON

MAYIS TON

HAZİRAN TON

TEMMUZ TON

TOPLAM TON

BUĞDAY

92.250

202.000

61.331

326.908

211.028

109.656

16.500

1.019.673

UN

132.000

145.330

138.886

166.280

153.476

164.768

215.808

1.116.548

KEPEK

-

2.950

-

2.276

5.014

6.797

3.521

20.558

Kaynak: TÜİK