ORTA ANADOLU UN SANAYİCİLER DERNEĞİ

Dernek
Tüzüğü

Madde
1-

Derneğin Adı: Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği’dir.

Derneğin merkezi
Konya'dır.

Şubesi açılmayacaktır

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Anayasamızın öngördüğü ekonomik koşullara uygun olarak, Türkiye’nin Un Sanayii’nin planlı bir düzende kalkınması, yaygınlaştırılması ve uygarlaştırılmasına yardımcı olmak, işbirliği içinde sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılayarak, gelişme ve ilerlemesini sağlamak ve bu amaçları gerçekleştirmek için üst kuruluş olarak kurulmuş veya kurulacak olan federasyonlara katılmaktır.

Image