Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Genişletilmiş Sektör Toplantısı, “2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış ve Beklentiler” temasıyla 30 Eylül- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda, buğday, un, lisanslı depo, tarımsal üretim, sanayi ve ticareti gibi konular masaya yatırıldı. Hububat ve un sektörünün geleceğine dair görüş ve öneriler dile getirildi

OAUSD sektörü buluşturdu

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği (OAUSD) Genişletilmiş Sektör Toplantısı, tarımın başkenti Konya’da gerçekleştirildi. “2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış ve Beklentiler” temasıyla 30 Eylül-2 Ekim 2022 Tarihleri arasında gerçekleşen Genişletilmiş İstişare Toplantısı ülkemiz hububat ve un sektörünü Konya’da buluşturdu.  Buğday, un, lisanslı depo, tarımsal üretim ve ticareti gibi konuların konuşulduğu toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, TOBB Borsalar Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, Uluslararası Operasyonel Değirmecileri Birliği Avrasya Direktörü Dr. Eren Günhan Ulusoy, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Onursal Başkanı Erhan Özmen, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar Emre, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TAGEM) Türkiye Kışlık Buğday Koordinatörü Dr. Bayram Özdemir, Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği (OAUSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

TEKBAŞ: ARZ GÜVENLİĞİNİN OLMADIĞI BİR ORTAMDA TÜKETİCİ KORUNAMAZ

Programın açılış konuşmasını yapan Derneğimiz (OAUSD) Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş, enerji ve gübre krizi ile birlikte tarım ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunların, sadece günümüzü değil geleceği de tehdit eder haline geldiğini belirtti. “COVİD-19 pandemi süreci ve Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte iktisadi, sosyal ve politik olarak hızlı bir değişimin içerisine girmiş ve bu değişimden tarım ve gıda sektörleri etkilenmiş, ezberler bozulmuştur” diyen Tekbaş, şunları kaydetti: “Tüm bu gelişmeler neticesinde gıda arz güvenliği ve gıda milliyetçiliği, lojistik sorunlar, enerji ve gübre krizi ile birlikte tarım ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlar, sadece günümüzü değil geleceği de tehdit eder haline gelmiştir. Dünya genelinde ve bilhassa Avrupa’da tarım ve gıda sanayi sektörleri çeşitli zorluklar yaşamış, üretim gerilemeye, yer yer durma noktasına gelmiştir. Belirtmek isterim ki; arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güvenliğinden bahsedemeyiz. Bu bağlamda, arz güvenliğini sağlamak adına Türkiye’nin çabalarıyla BM gözetiminde Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması hem dünya piyasalarına olumlu yansımış, hem de Türkiye’nin konumunu fazlasıyla güçlendirmiştir. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, söz konusu anlaşmada emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkürlerimi arz etmek isterim. Türkiye, jeopolitik konumu gereği, enerji ve birçok hammaddenin geçiş güzergahında yer alması, krizlere dirençli ve dinamik özelliği olan tüccar ve sanayicisi, zor koşullarda bile üretme becerisine sahip çiftçisi ile küresel eksende ülkemiz, tarım ve gıda sektöründe inanılmaz fırsatlar yakalayabilecek bir ülkedir. Söz konusu fırsatların iyi değerlendirilmesi, Tahıl Koridoru Anlaşması’nda yakalanan başarıyı küresel ölçekte taçlandırma fırsatı sunacaktır.”

Gıda güvenliğinin en önemli bileşeni olan un sanayisi, Türkiye’de oldukça aktif ve dinamik bir yapıda olduğunu ifade eden Tekbaş, “Gerek çiftçisi gerekse fırıncısıyla, yarattığı geliri, istihdamı ve tüketicisiyle birlikte milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkilemektedir. Tarihteki ilk değirmenler Anadolu topraklarında kullanılmış ve bu köklü geçmiş, günümüz Türkiye’sini hem un hem de değirmen teknolojileri üretimi ve ihracatı noktasında dünya da ilk sıralara taşımıştır. Dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bir ülke düşünün ki; kendi insanının un ihtiyacını karşılasın, dünya un ihracatında zirvede yer alsın, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım etsin, dünyanın her tarafına son teknoloji değirmencilik çözümleri ihraç etsin. Türk un sanayinin yurt içinde ve dünya pazarlarında gösterdiği bu başarı; bulunduğumuz yeri korumak ve geliştirmek adına bizlerin sorumluluğunu artırmaktadır. Bu sorumluluğunun farkında olan Türk un sanayicisi; ülkesine daha çok döviz kazandırmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Söz konusu başarı; aynı zamanda ciddi bir emek ve sektörel birliktelik istemektedir. Dünya’nın örnek aldığı bu başarıda öngörüsü yüksek ve isabetli politikalarla üreticiyi, sanayiciyi, tüccarı ve tüketiciyi koruyan, sektörü dinleyen, buğday piyasalarında istikrarı sağlamak için gerekli stokları oluşturan, stratejik ürün olarak belirlenen buğdayın ekim alanlarının, veriminin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik politikaları hayata geçiren, Tarım Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımıza, Toprak Mahsulleri Ofisimize,   huzurlarınızda teşekkürlerimizi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

 VALİ ÖZKAN: SEKTÖR BULUŞMALARI ÇOK FAYDALI

Vali Vahdettin Özkan da gençlerin bu kadim medeniyette toprakla kültürle buluşturulması açısından bu tür sektör buluşmalarını çok faydalı olduğunu ifade etti. Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: “OAUSD Genişletilmiş Sektör toplantısının Konya’da yapılmasının elbette bir anlamı, önemi var. Konya’mız ilmin, irfanın ve medeniyetin çokça cari olduğu tarihsel süreci içinde gelen bir şehir. Bu medeniyetin oluşturulmasında esas itibariyle de medeniyetin ve kültürün menşeini teşkil eden tarımsal faaliyetleri aklımıza getirmemiz lazım. Tabii bu medeniyetin sürdürülebilirliği açısından gençlerimizin de toprakla alakasının sürekli olmasını sağlamamız lazım. Bu hem medeniyet değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması hem de sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin güvencesi açısından oldukça önemlidir. Tarımsal faaliyeti icra eden üreticilerin ve çiftçilerin desteklenmesinin son derece önemli. Üreticiler ile işin ticaret ve sanayisi tarafındaki koordinasyonun meslek kuruluşları tarafından iyi bir şekilde sağlandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu toplantı özellikle üretici ve sanayi kesiminde çıktıları itibariyle büyük bir hayra ve sektörel gelişime vesile olacaktır.”

GÜLDAL: GÜÇLÜ BİR STOK OLUŞTURDUK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal bu sene bereketli bir sezonun geçirildiğini ifade ederek, TMO olarak, üreticinin yanında olduklarını söyledi. Güldal, “Üreticiyle ve üretimle başlayan bir sürecin, sanayiye una, makarnaya, bisküviye ve endüstriye dönüşen mamullerin, ülkemiz ile yurt dışına olan ihracatı, katkıyı ve değeri artırmak için gayret ediyoruz” dedi.  Buğdayın stratejik bir ürün olduğunu, üretimi artırmak için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini dile getiren Güldal, “TMO, 2022 hasat döneminde 500’e yakın alım noktasında rekor bir alım miktarına ulaşmıştır. Güçlü bir stok oluşturduk. Piyasa regülasyonu enstrümanı olarak kullanacağımız bu stoklar 2022 yılında bizi rahat ettirecek. Geçen yıl elimizde olmayan ürünleri getirerek piyasayı yönettik. Ama bu sene bereketli bir sezonun getirmiş olduğu stoklarımızla bunu yapacağız. Aramızda çok deneyimli firmalar var. Bu firmalarla ahenkli bir şekilde regülasyonu sağlamaya çalışacağız. Aramızda makarna sektöründen de katılım sağlayan arkadaşlarımız var. Makarnalık buğday stoklarımız son derece güçlü. Hatta bir yıldan daha fazla yetebilecek seviyede. Biz de bu gücümüzü dikkate alarak, 60 bin ton civarında makarnalık buğday satışının talimatını verdik” dedi.

ÇEVİK: ÜLKEMİZDE GIDA KRİZİ YAŞANMADI

TOBB Borsalar Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik düzenlenen programda yaptığı konuşmada son iki yılda; pandemi, iklimsel kuraklık, emtia fiyatlarındaki yükselme, dövizdeki dalgalanmalar, tedarik zincirlerinin bozulması, üretim ve ticarette yaşanan daralmalarla dünyada tarım sektörü ve piyasalarının ciddi derecede sarsıldığına dikkat çekti.

“Rusya Ukrayna Savaşı’yla tarım-gıda piyasaları daha kırılgan bir hale gelmiştir” diyen Çevik, “Gıda krizi ve gıda güvenliği endişeleri artmıştır. Tarım-gıda politikaları yeniden oluşturulmaktadır. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir diplomatik adım atarak Karadeniz tahıl Koridorunu hayata geçirmesi dünyada takdirle karşılanmıştır. Yeniden tahıl ticaretinin başlamasıyla, emtia fiyatlarındaki belirsizlik, gıda güvenliği endişeleri büyük oranda ortadan kalkmıştır. Devletimiz iç piyasa dengesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanması için fevkalade tedbirler, alternatif politikalarla büyük gayret göstermiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisimize piyasayı regüle görevini yerinde ve zamanında tam isabetle yaptığı için sektörlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda tarımsal üretim ve ticaretinin devamı noktasında gerekli hassasiyeti gösteren, lisanslı depo ve Türkiye ürün ihtisas borsası gibi vizyoner kuruluşlarla tarımın geleceğine yön veren, sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize iletme noktasında olağanüstü çaba sarf eden TOBB başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz ve Türk özel sektörümüzün de gayreti ile üretim sürmüş gıda krizi yaşanmamıştır” dedi.

TEZCAN: KURAKLIK EN BÜYÜK TEHLİKELERDEN BİRİ

Kuraklığın artık yaklaşan bir tehdit olmadığını, tarımda ve gıda da tam karşımızda en büyük tehlikelerden biri olduğunu ifade eden TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, “Son birkaç yılın Dünyada ve ülkemizde zorlu geçtiğini söylemek mümkün. Covid-19 pandemisi ile başlayan küresel çaptaki daralmaların etkileri devam ederken, emtia fiyatlarındaki yükselişler, yanı başımızda yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı ve Küresel riskler gıda sanayinin en önemli parçalarından biri olarak bizleri başta olmak üzere birçok sektörü tedirgin etti. Bu küresel risklerin başında sektörümüzü en çok etkileyen iklim değişikliği ile başlayan kuraklık oldu. Geçirdiğimiz bu zorlu süreç kuraklığın artık yaklaşan bir tehdit olmadığını, tarımda ve gıda da tam karşımızda en büyük tehlikelerden biri olduğunu gösterdi” dedi.

Tezcan, sözlerine şöyle devam etti: “Gıdamızın ayrılmaz bir parçası olan una ve ekmeğe vatandaşlarımızın makul fiyatlarla ulaşması için Bakanlıklarımız ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile gerçekleştirilen un regülasyonuna TUSAF olarak tüm üyelerimizle elimizden gelen tüm imkanları seferber edip, devletimizi bu adımını destekledik ve enflasyonla mücadelede sektörümüz adına çalışmalarımızı yaptık. Bu yaşadığımız süreçler bizlere tarımda üretimimizi her ne pahasına olursa olsun arttırmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Eğer ekim alanlarımızı arttırıp buğday üretim miktarında artışı yakalarsak, üreticilerimizle birlikte uzun dönemdir hedeflediğimiz sürdürülebilirliği yakalamış olacağız. Eminim ki sektörümüz, sektör paydaşlarımız ve üreticilerimizin yoğunlukla yer aldığı Konya bölgemiz de üretimde hem kamu hem de özel sektör olarak iş birliği içerisinde hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli yapı taşlarından birini oluşturacaktır. Çok şükür ki 2022 hasat sezonu bereketiyle geldi ve tüm bölgelerimizde oldukça verimli geçti. Başta Cumhurbaşkanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere ilgili kuruluşlar ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte açıklanan alım fiyatları hem üreticilerimizi hem de biz sanayicilerimizin yüzlerini güldürdü. Bu tarz organizasyonlar sektör paydaşları ve kamunun bir araya gelerek sektörün sorunlarının dile getirilip çözüm önerilerinin sunulması ve görüş alışverişinde bulunulması adına büyük önem taşımaktadır. Bizde bu bilinçle hareket ederek her yıl düzenlediğimiz TUSAF 17.Uluslararası Kongre ve Sergimizi, ‘Üretimde Teknolojik Dönüşümler, Ticaret ve Küresel Riskler’ temasıyla 9-12 Şubat 2023 Tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğiz.” dedi.

 

Program, protokolün sergi ve toplantı kurdelesini kesmesi ve sergi alanını gezmesinin ardından 3 oturumla sona erdi.

OTORUMLAR:

  1. OTURUM ‘HASAT SONRASI SEKTÖR VE PİYASA ANALİZİ’

AHMET GÜLDAL, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ,

HÜSEYİN ÇEVİK, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BORSALAR KONSEY BAŞKANI,

NECLA KÜÇÜKÇOLAK, , TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ADNAN BENLİ, TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI,

ÖZKAN TAŞPINAR, ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ BAŞKANI

  1. İNANÇ SÖZER, EKONOMİST, VİRTUS GLOCAL DANIŞMANLIK

MODERATÖR: İRFAN DONAT, TARIM EDİTÖRÜ

 

  1. OTURUM ‘SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU VE KÜRESEL SORUNLAR’

HALUK TEZCAN, TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU BAŞKANI,

  1. EREN GÜNHAN ULUSOY, ULUSLARARASI OPERASYONEL DEĞİRMECİLERİ BİRLİĞİ AVRASYA DİREKTÖRÜ,

ERHAN ÖZMEN, ÖZMEN UN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GÜNEYDOĞU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ONURSAL BAŞKANI,

MODERATÖR: İSMAİL KEMALOĞLU, İK TARIM ÜSSÜ DANIŞMANLIK

 

  1. OTURUM ‘SERİN İKLİM TAHILLARINDA DEPOLAMA, ÜRÜN, VERİM VE KALİTE’

GÖKHAN GÜRBÜZ, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) ALIM VE MUHAFAZA DAİRE BAŞKANI,

BAHAR EMRE, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSLI DEPOCULUK DAİRE BAŞKANI,

  1. BAYRAM ÖZDEMİR, TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KIŞLIK BUĞDAY KOORDİNATÖRÜ,

HİKMET ÖZKAN, TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO VE YETKİLİ SINIFLANDIRICI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ (LİDAŞDER) GENEL SEKRETERİ,

PROF. DR. SÜLEYMAN SOYLU, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ,

MODERATÖR: PROF. DR. BAYRAM SADE, ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ